аЯрЁБс>ўџ &ўџџџўџџџ%џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ  TЭсСПРт\plenovo Bфœ=јјАO8X@"Зк1мeCalibri1мeCalibri1мeCalibri1мeCalibri1ДМeCalibri1ДџМeCalibri1мМeCalibri1@џМeCalibri1 МeCalibri1№МeCalibri1мeCalibri1h8eCambria1,8МeCalibri18МeCalibri1м8МeCalibri1м4eCalibri1мeCalibri1м eCalibri1мeCalibri1м4МeCalibri1м МeCalibri1мeCalibri1мeCalibri1мeCalibri1м>eCalibri1м<eCalibri1м?МeCalibri1мМeCalibri1м eCalibri"?"\ #,##0;"?"\ \-#,##0"?"\ #,##0;[Red]"?"\ \-#,##0 "?"\ #,##0.00;"?"\ \-#,##0.00%""?"\ #,##0.00;[Red]"?"\ \-#,##0.00;*8_ "?"\ * #,##0_ ;_ "?"\ * \-#,##0_ ;_ "?"\ * "-"_ ;_ @_ ,))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ C,@_ "?"\ * #,##0.00_ ;_ "?"\ * \-#,##0.00_ ;_ "?"\ * "-"??_ ;_ @_ 4+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ Є"?"\ #,##0;"?"\ \-#,##0Ѕ"?"\ #,##0;[Red]"?"\ \-#,##0 І"?"\ #,##0.00;"?"\ \-#,##0.00%Ї""?"\ #,##0.00;[Red]"?"\ \-#,##0.00;Ј8_ "?"\ * #,##0_ ;_ "?"\ * \-#,##0_ ;_ "?"\ * "-"_ ;_ @_ CЉ@_ "?"\ * #,##0.00_ ;_ "?"\ * \-#,##0.00_ ;_ "?"\ * "-"??_ ;_ @_ рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р р Р рѕџ ДŸ рѕџ Д­ рѕџ ДЊ рѕџ ДЎ рѕџ Д› рѕџ Д– рѕџ ДЌ рѕџ Д рѕџ Д‹ рѕџ ДЎ рѕџ ДЌ рѕџ ДГ рѕџ Дž рѕџ Д рѕџ Д‹ рѕџ ДЄ рѕџ ДБ рѕџ ДД рѕџ ДО рѕџ ДŠ рѕџ ДЙ рѕџ ДЄ рѕџ ДБ рѕџ ДЕ рѕџ Д­ рѕџ ”– A.I.— рѕџ ”З ЖПр +ѕџ јР р )ѕџ јР р Љѕџ јР р Јѕџ јР рѕџ єР рѕџ ДЊ р ѕџ дР @}рѕџ дР @-рѕџ дР €<рѕџ єР рѕџ єР рѕџ ”– A.I.— рѕџ дР €iрѕџ ДЋ р ѕџ œš A,I, рѕџ ”– A~I~Пр ѕџ јР р ѕџ єР рѕџ дР €}|рѕџ єР р:Р @€I€@ р:Р @€I€@ р:Р @€I€@ рР рР р0Р @€I€@ р Р рР р Р р :Р €I€@ р :Р @€H€@ рР р8Р @€I€@ р8Р @€I€@ р0Р рР рР рР рР “ 20% - Accent1’A’џ 20% - Accent1 џ%“ 20% - Accent2’A’"џ 20% - Accent2 џ%“ 20% - Accent3’A’&џ 20% - Accent3 џ%“ 20% - Accent4’A’*џ 20% - Accent4 џ%“ 20% - Accent5’A’.џ 20% - Accent5 џ%“ 20% - Accent6’A’2џ 20% - Accent6 џ%“ 40% - Accent1’A’џ 40% - Accent1 џ%“ 40% - Accent2’M’#џ 40% - Accent2 ЬLјЫ­џ џ%“ 40% - Accent3’A’'џ 40% - Accent3 џ%“ 40% - Accent4’A’+џ 40% - Accent4 џ%“ 40% - Accent5’A’/џ 40% - Accent5 џ%“ 40% - Accent6’A’3џ 40% - Accent6 џ%“ 60% - Accent1’A’ џ 60% - Accent1 џ%“ 60% - Accent2’A’$џ 60% - Accent2 џ%“ 60% - Accent3’A’(џ 60% - Accent3 џ%“ 60% - Accent4’A’,џ 60% - Accent4 џ%“ 60% - Accent5’A’0џ 60% - Accent5 џ%“! 60% - Accent6’A’4џ 60% - Accent6 џ%“ "Accent1’5’џAccent1 џџџџ%“ #Accent2’5’!џAccent2 џџџџ%“ $Accent3’5’%џAccent3 џџџџ%“ %Accent4’5’)џAccent4 џџџџ%“ &Accent5’A’-џAccent5 [›еџ џџџџ%“ 'Accent6’5’1џAccent6 џџџџ%“(Bad’-’џBad џœџ%“) Calculation’i’џ Calculation%џџџџџџ џџ“ * Check Cell’’џ Check Cell џЅЅЅџ џџџџ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ“+€џ’ ’џComma“,€џ’(’џ Comma [0]“-€џ’&’џCurrency“.€џ’.’џ Currency [0]“/Explanatory Text’G’5џExplanatory Text џџ%“0Good’/’џGood џaџ%“ 1 Heading 1’(’џ Heading 1“ 2 Heading 2’(’џ Heading 2“ 3 Heading 3’(’џ Heading 3“ 4 Heading 4’(’џ Heading 4“ 5 Hyperlink’9’џ Hyperlink  cСџ%“6Input’i’џInput џ??vџ%џџџџџџ џџ“7 Linked Cell’,’џ Linked Cell“ 8Neutral’A’џNeutral џџыœџ џœWџ%“€џ’3’џNormal џ%“9Note’b’ џNote џџџЬџџВВВџџВВВџџВВВџ џВВВџ“ :Output’k’џOutput џ???џ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ“;€џ’$’џPercent“<Title’ ’џTitle“=Total’1’џTotal џ%“> Warning Text’?’ џ Warning Text џџџ%’т8џџџџџџџџџџџџ€€€€€€€€€РРР€€€™™џ™3fџџЬЬџџffџ€€fЬЬЬџ€џџџџџџ€€€€€џЬџЬџџЬџЬџџ™™Ьџџ™ЬЬ™џууу3fџ3ЬЬ™ЬџЬџ™џfff™–––3f3™f333™3™3f33™333… TRANSFER Employee  TЭ ”S)  dќЉёвMbP?_*+‚€%АŒ[Сƒ„&ЌеjЕZ­ц?'ЌеjЕZ­ц?(ќ§~Ппяч?)ќ§~Ппяч?MžXerox WorkCentre 5021n [EDP](MœSџ€ ъ oFXXLetterџџffџ€€fЬЬЬџ€џЁ" FXX …BЁP(д? …BЁP(д?U} IB} ’B} $B} ’B} $B} лB} IB} I B} ’B} лB} IB} $B} IB} IB} $ B} ’B} B} лB} IB} ЖB} ’B} ’B} $ B  @ВРC` РFу @,€O,€O,€O,€OрРO Т@ @ ; ,ЬKФDetails of …............................................Desig.............................. for transferring in/out in e-Office from One Unit/Section to another Unit/Section Department- ACCOUNTS О:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKL Basic DetailsОLLLLLLLL LTransfer Out DetailsО LLLLLLLLTransfer in DetailsОLLLLLLLLHRemarks @S.No. @Name@Emp. No. (11 digit)"@Date of Birth (DD/MM/YYYY)'@Date of Retirement (dd/mm/yyyy)@ nic/gov mail @1st Mobile (10 digit)*@"2nd Mobile if available (10 digit)*A"Transfer Office Order No. and Date @transfer out Unit ?Parent Oranisation Unit~ ?vName of Organization unit (Name of the office/Section employee belongs to) Mention hierarchy wise starting with Top OU A Designation  @Post ASpare Order No. and Date#ADate of Spare from old unit@e-Office Admin@transfer in Unit?Parent Oranisation Unit~?vName of Organization unit (Name of the office/Section employee belongs to) Mention hierarchy wise starting with Top OU&?Post name of Reporting OfficerANew Designation@ New Post%ALetter of Reporting with Date&ADate of reporting in new unit@e-Office AdminI~ D№?О:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDO Enclosusers:-M1) Office Ordre N2) Spare OrderMО"MMMMMMMMMMMMMMQ3) Joining ReportMО"MMMMMMMMMMMMMM!OSignature of the employee& PForwarding Officer (with Seal) JО JJО JJJJ О CCCCCCО CCCCCCCCCC О CCCCCC GSr.EDPM/ECR/HJPО GGGGE[ SNote:- Kindly send the request to Sr.EDPM through e-Office only with all enclosuresз; №З LJM%j4/=јјАO8X> Ж  Ћ" јџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ ўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0 @HXh € Œ˜фlenovolenovoMicrosoft Excel@Р| #йЦ@Ё_АћЊиўџ еЭеœ.“—+,љЎ0Œ0 8@ H fф TRANSFER Employee  Worksheets ўџџџўџџџ !"#$ўџџџ§џџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot EntryџџџџџџџџРF Ž›СћЊиўџџџBook џџџџџџџџџџџџж)SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ